AlvSyssel


Vägledande Samtal/Inre Seende


Är ett fantastiskt verktyg att kunna få hjälp att bryta mönster.

Att finna ut mer av sig själv på ett varsamt men kraftfullt sätt.Vill du kunna förstå dina känslor och reaktioner?
Önskar du klarhet i dina livsfrågor?
Vill du kunna göra personliga förändringar?
Vill du lära känna dina olika rollgestalter?

drömmar drömföredrag drömtolkning drömtydning inre seende, drömmandets natur, drömmarnas värld, dröm, drömmar, dream, dreams, Ambres, medial, själ, självutveckling, självkännedom, utveckling, sömn, kommunicera, fördomar, förändringar, insikter, drömkunskap, drömmar, tolka dröm, drömtolkning, bryta mömster, trygga, beteende, bryta mönster, dröm, drömmar, drömtolkning, drömtydning,kraftfullt, beteende,drömkurs, drömmarnas rike, verklighet, liv, livsval. självbild,upplevelser, erfarenhet, symbol, symboler, tyda dröm, tilka dröm, undermedvetna,överjaget, jaget, egot, nattdröm, dagdröm, dagsdröm, skuggan, den gamla visa, händelser, rem-sömn, insikt, självinsikt, kraft, power, drömkunskap, fakta, humor

Inre seende är ett verktyg till större självkännedom genom samtal.


Vi har alla samlat på oss en massa roller som ger olika rollgestalter och som agerar på olika sätt beroende på omgivningen. Genom att arbeta med de olika verktygen kan man finna en större förståelse för sig själv och sitt agerande. Det kan leda till bättre balans och harmoni i det vardagliga livet.


Det är också en utmärkt och kraftfull komplement att fördjupa sig i efter en drömtolkning.


Inre seende kan medvetandegöra de roller du har och som skapats under alla dina levnadsår. Framför allt så har de skapats under dina barnaår, eftersom man då är som mest mottaglig och ännu inte fått ett ego. Våra olika roller påverkar oss hela tiden och de kan upplevas som både positiva och negativa.

Samtalen syftar till att få en dialog med dina roller och kunna se vad som påverkat och fortfarande påverkar dig. Det går att varsamt förlösa de känslor och mönster som hindrar dig och skapa ett liv där du har större tillgång till dig själv, den du är och med större trygghet och inre frid.

Just nu erbjuder jag nya klienter att testa

Vägledande samtal

till reducerat pris.

Endast 200:- (ordinarie pris 750:-)

En session tar minst 1 timme men kan vara upp till 2-3 timmar. Första gången vi träffas så lär vi känna varandra så vi kan avgöra om vi är trygga och kemin stämmer. Då känner jag också in vad det är du behöver och kan jobba med om du vill. Efteråt bestämmer vi tillsammans hur vi går vidare.

Allt sker under tystnadsplikt.